IMG_20181220_114738

Czym są przedszkola naturalne?

Przedszkole naturalne to przedszkole, w którym dzieci codziennie min. 40% czasu spędzają na świeżym powietrzu: w przedszkolnym ogrodzie, na placu zabaw, na pieszych wycieczkach. Uprawiają własne rzodkiewki, truskawki, sałatę wśród jabłonek i wiśni.

Przebywanie na powietrzu korzystnie wpływa na rozwój fizyczny, psychiczny, umysłowy i duchowy dzieci. Według badań naukowych dziecko w wieku przedszkolnym do prawidłowego rozwoju potrzebuje min. 3 godzin aktywności na świeżym powietrzu: swobody, pokonywania trudności i ruchu. Takie dzieci mniej chorują i potrafią koncentrować się na swoich zadaniach.

Przedszkole naturalne realizuje koncepcję nauki przez zabawę i doświadczenie. Realizuje przedszkolną podstawę programową. Stawia na kreatywność, spontaniczność i indywidualny rozwój.

Zadaniem nauczyciela w przedszkolu naturalnym jest przede wszystkim uważne i życzliwe towarzyszenie dziecku. Każde dziecko ma w sobie potencjał rozwoju. Potrzebuje jednak uwagi, życzliwości, akceptacji dorosłego, by się rozwijać.

Podstawą porządku w przedszkolu naturalnym jest metoda porozumienia bez przemocy. Uczy ona nazywania emocji, potrzeb i wartości oraz szacunku względem emocji, potrzeb i wartości innych. Uczy także rozwiązywania konfliktów. Pozwala ustalić jasne zasady i ich przestrzegać tak, by dzieci czuły się i były bezpieczne.